Wat kunnen wij voor u betekenen?

Frans en Karin

Rust en comfort creëren in uw familiezaken, dat is ons werk. Dat houdt in dat wij adviseren en ondersteunen bij uw (familie)onderneming, in de breedste zin van het woord. Dit kan betekenen dat wij voor u aan de slag gaan op het gebied van bestuur of toezicht, ook ondersteunen wij bij het maken van een eenvoudige en werkbare structuur. Bij de overdracht of verkoop van uw onderneming kunnen wij een duurzaam en passend vermogensbeheer opzetten en de verbondenheid binnen een familie bevorderen. Filantropie, impact investeringen en afwikkeling van nalatenschappen behoren ook tot onze expertises.
Kortom, wij kunnen u vooruithelpen op diverse terreinen waarbij economische, juridische, fiscale én sociale aspecten bij elkaar komen.

Wat krijgt u als u gebruik maakt van onze diensten?

Familie blijft. De keuzes die gemaakt worden kunnen een langdurige impact hebben. Net zoals u naar de lange termijn kijkt, zijn ook wij bereid ons voor langere periode te committeren aan u en uw familie. In welke rol dat is, dat varieert, maar u krijgt met ons een expert aan boord die altijd zichzelf blijft, goed luistert naar de behoeftes van de familie en in staat is om gedegen adviezen te geven, gericht op de lange termijn. Ons advies is gebaseerd op kennis, ervaring en altijd eerlijk. Het kan zijn dat het advies niet in lijn is met uw verwachting. Ook daarin vinden wij het belangrijk een meerwaarde te bieden. Wij zijn volledig onafhankelijk in ons oordeel en worden alleen betaald door onze opdrachtgevers.